Vad är punktsvetsning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder punktsvetsning?

Punktsvetsning är en typ av smältsvets som är kategoriserad i motståndssvetsfamiljen av sammanfogningsprocesser. Punktsvetsning innebär användning av två elektroder, vanligtvis gjorda av koppar, som kläms fast på två eller flera material och pressar ihop dem. En elektrisk ström skickas sedan genom en elektrod och värmen från resistansen i materialen mellan elektroderna smälter samman dem.

Punktsvetsning är en mycket populär, mångsidig svetsprocess p.g.a. dess förmåga att snabbt sammanfoga material. De faktiska svetstiderna för punktsvetsning mäts vanligtvis i bråkdelar av en sekund, vilket gör det möjligt att snabbt sätta ihop stora enheter. Punktsvetsning lämpar sig också väl för automation och robotik.

Kunskaper.se förklarar punktsvetsning

Punktsvetsning kräver en relativt stor mängd utrustning för att fungera korrekt. En elektrisk transformator behövs för att minska spänningen från den inkommande ledningen och öka strömmen. En kraft krävs för att trycka ihop de två elektroderna och klämma fast materialen som svetsas; detta är vanligtvis en pneumatisk cylinder, en luft/oljecylinder eller en servomotor. Elektroder behövs också för punktsvetsning för att leda strömmen från transformatorn in i delen. Dessa elektroder finns i en mängd olika former och storlekar beroende på jobbet. I applikationer med långa drifttider och stora mängder elektrisk kraft kan ett kylvätskesystem behövas för att förhindra att elektroderna överhettas. Ett gränssnitt mellan människa och maskin behövs också för att justera inställningarna under motståndspunktsvetsning.

Pricksvetsning används för att sammanfoga många olika typer av material inklusive kolstål och rostfritt stål. I allmänhet, eftersom det elektriska motståndet för en metall minskar, desto svårare är det att sammanfoga den med punktsvetsprocessen eftersom punktsvetsning kräver elektriskt motstånd för att skapa den värme som krävs för svetsning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?