Vad är råvatten? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder råvatten?

Råvatten är naturligt vatten som regnvatten, grundvatten och vatten från kroppar som sjöar och floder. Vatten anses vara rått tills det behandlas med en behandlingsprocess för dricksvatten.

Råvatten är billigare än behandlat vatten, men medför större risker. I en ångalstrande enhet kan föroreningar av råvatten:

 • Korrodera metaller
 • Bildar isolerande avlagringar av sediment
 • Beläggningar på värmeöverföringsytor
 • Orsaka överhettning och eventuellt fel på trycksatta delar
 • Kunskaper.se förklarar råvatten

  Råvatten är vatten som tas direkt från sin källa utan behandling. Den innehåller en eller flera av följande betydande föroreningar i form av lösta joner, partiklar och levande organismer:

 • Humussyra och andra komplexa syror till följd av växtförfall
 • Mineraler som gör vatten hårt
 • Partiklar av lera och silt
 • Mikroorganismer som bakterier, virus, protozoer och deras cystor
 • Upplösta luftmolekyler, särskilt syre
 • Salt, som gör vattnet bräckt
 • Industriellt eller kommunalt avfall
 • Råvatten renas för en mängd olika ändamål och uppfyller medicinska krav /farmakologiska och kemiska/industriella tillämpningar. Reningsmetoder inkluderar:

 • Fysiska processer som filtrering, sedimentering och destillation
 • Biologiska processer som långsamma sandfilter eller biologiskt aktivt kol
 • Kemiska processer som flockning och klorering
 • Elektromagnetisk strålning såsom ultraviolett ljus
 • För ånggenerering elimineras suspenderade fasta ämnen genom sedimentering eller filtrering. Fjällbildande hårdhet reduceras genom kemisk behandling för att göra olösliga fällningar som kan avlägsnas genom filtrering, eller lösliga föreningar som inte bildar beläggningar. Fullständig rening erhålls genom avmineraliserande behandlingar eller förångning.

  Industriell råvattenrening används för att optimera de flesta vattenbaserade industriella processer som uppvärmning/kylning/bearbetning och rengöring/sköljning. Det yttersta målet är att minska driftskostnaderna och riskerna. Felaktig vattenbehandling kan orsaka allvarlig skada på processen och slutresultatet. Ytor på rör och kärl kan påverkas av korrosion och ångpannor kan fjäll eller korrodera.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?