Vad är Regenerant? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder regenereringsmedel?

Regenereringsmedel är en kemisk föreningslösning som används för att återställa jonbytarsystemets kapacitet. Till exempel kan natriumkloridsaltlösning klassificeras som ett regenereringsmedel och används i jonbyte av vattenavhärdare.

Regenereringslösningar är mycket användbara för att analysera effekterna av metallkorrosion såväl som föroreningar, särskilt i pannans termiska system.

Kunskaper.se Explains Regenerant

Regenerering är processen att återställa ett medium för jonbyte till något som är användbart efter utmattning. Det involverar införandet av backwash-regenereringsmedel samt färskvattensköljning, som krävs för att förbereda utbytesbäddvattenavhärdaren för service.

Vid regenerering används en viss regenereringslösning som bringas att passera genom utbytesbädden bestående av syror och baserade avjoniseringsmedel och saltlösningsmjukgörare. Saltlösningen används som själva regenereringsmedlet medan syrorna och baserna som regenereringsmedel för anjon- och katjonhartser används i avmineraliseringsprocessen.

Genom att använda regenereringsmedel kan vatten mjukna upp, vilket kan neutralisera alkali från sönderfallande natriumsalt som kan finnas i pannsystem. Detta resulterar i minskad alkalinitet i pannan, vilket i sin tur förhindrar sannolikheten för alkalisk korrosion. Detta förhindrar också frätande sprödhet i metaller, vilket kan bidra till minskade utsläpp av föroreningar i pannor.

Med hjälp av regenereringsmedel kan hartset i vattnet förhindras från att förorenas, vilket ökar utbytet av vatten i utrustningen för vattenbehandling. Med en sådan kan det bli minskad korrosion och förorening av vatten i industrierna, speciellt i pannsystem.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?