Vad är regnfläckar? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder regnfläckar?

Regnfläckar hänvisar till förekomsten av en torkad mineralavlagring på ett materials yta på grund av regnvatten. Fukten fungerar som en elektrolyt och innehåller salter och/eller syror som påskyndar korrosion på metallytor.

Metallytor som uppvisar regnfläckar har ofta utsatts för miljöfaktorer och hårda väderförhållanden som tillåter kontakt med regnvatten eller andra naturliga fuktkällor.

Kunskaper.se förklarar regnfläckar

Regnvatten faller naturligt som mjukt vatten från moln; men när den sjunker ackumuleras kalk, krita och andra ämnen som bidrar till dess ökade hårdhet. Därför innehåller regnvatten betydligt högre halter av mineraler jämfört med mjukt vatten och destillerat vatten. Regnfläckarna orsakas av lösta mineraler eller salter som finns kvar efter att fukten avdunstat.

Regnfläckar kan förhindras genom att applicera epoxi eller andra beläggningsmaterial på materialets yta.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?