Vad är rodnad? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder rodnad?

Rodning sker när fukt går genom kondens på en belagd yta under härdningsprocessen. Ibland kan fukten genereras från porösa substrat.

Rodnad visar sig som mjölkaktiga eller vita fläckar, med disiga effekter i klara typer av beläggningar. I pigmenterade beläggningar kan rodnad orsaka defekter i dess glans.

Rodning kallas även vattenfläckar.
Gratis guide för beläggningsfel och defekter – Sponsrad av Fitz's Atlas 2Klicka här för att ladda ner din gratis guide!


Kunskaper.se förklarar rodnad

Rodning är en kemisk reaktion som orsakas av fukt och atmosfärisk koldioxid och orsakas av flera faktorer. De viktigaste faktorerna som påverkar karbonat- eller karbamatbildningen inkluderar fukt och reaktionshastigheten för koldioxid och amin i jämförelse med reaktionshastigheten för amin-epoxi.

Rodning kan också associeras med andra faktorer som:

  Temperatur

 • Typ av härdare
 • Kurshastighet
 • Acceleratorer

  För att förhindra att denna typ av reaktion äger rum , kan värmesystem såsom varmluftsfläktar användas.

  Nästan alla typer av beläggningssystem är känsliga för extremt höga luftfuktighetsnivåer och får inte appliceras om fuktnivåerna är för höga. Dessutom bör temperaturen på substratet vara minst 40°F (5°C) över daggpunkten innan beläggningen appliceras.

  Det viktigaste är att utvärdera fukthalten i underlaget. Helst bör lämpliga fuktnivåer uppfyllas beroende på vilken typ av beläggning som ska appliceras.

  I fall där rodnad fortfarande existerar efter att förebyggande metoder har implementerats, kan omedelbar applicering av samma beläggning göras för att frigöra den instängda fukten, vilket gör att diset försvinner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?