Vad är rostfläckar? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder rostfläckar?

Rostfläckar hänvisar till förekomsten av torkade järnsaltavlagringar på en metalls yta på grund av korrosion. Fukt som innehåller salter och/eller syror på en metalls yta fungerar som en elektrolyt och påskyndar korrosion, vilket resulterar i bildandet av rostfläckar.

Kunskaper.se förklarar rostfläckar

Meallytor som uppvisar rostfläckar har ofta utsatts för miljöfaktorer och hårda väderförhållanden som tillåter kontakt med regnvatten eller andra naturliga källor av fukt.

Rostfläckar orsakas av lösta mineraler eller salter som finns kvar efter att elektrokemiska korrosionsreaktioner har inträffat. I utomhusmiljöer innehåller hårt vatten betydligt högre halter av mineraler jämfört med mjukt vatten och destillerat vatten. Den primära naturliga källan till hårt vatten är regnvatten. Regnvatten faller som mjukt vatten från moln; men när den sjunker ackumuleras den kalk, krita och andra ämnen som bidrar till dess ökade hårdhet.

Rostfläckar kan förhindras genom att applicera epoxi eller andra beläggningsmaterial på metallens yta.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?