Vad är sängexpansion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bäddexpansion?

Bäddexpansion definieras som ökningen av volymen av en bädd av jonbytes- eller filtermedia under uppflödesoperationer, såsom under backspolning. Det orsakas av att media lyfts och separeras. Vanligtvis uttrycks bäddexpansion som procentuell ökning av bädddjupet. Sängexpansion kallas även Expanded Bed Adsorption (EBA).

Kunskaper.se förklarar bäddexpansion

När adsorptionssteget är avslutat är det en branschstandard att tvätta jonbytarhartsbäddarna eller den fluidiserade bädden så att alla kvarvarande partiklar i botten av bädden spolas ut. Detta utförs med avloppsflödet i motsatt riktning. Denna procedur kallas också ett backwash-steg. En effektiv backspolning av en fluidiserad bädd inträffar när ett jämnt flöde av vatten matas från botten av bädden för att fluidisera hartserna och frigöra eventuellt fint harts och suspenderade partiklar runt hartsbädden. För fullständigt avlägsnande av överblivna hartspartiklar kan hartsbädden eller den fluidiserade bädden expanderas till 12 tum (30 cm) av backspolningsuppsamlaren på toppen av kärlet som visas i diagrammen nedan.

Vi kan beräkna den procentuella expansionen för ett jonbytarkärl med formeln:

Procent Expansion = Fluidiserad höjd / Sedimenterad bädddjup x 100

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?