Vad är Scarifying? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skärning?

Skärning avser avlägsnande av rost eller skräp som byggts upp på en metallyta genom att fysiskt skrapa eller på annat sätt utöva kraft på metallens yta. Användningen av en markör anses vara ytnormalisering.

Kunskaper.se Explains Scarifying

Karifiering utförs ofta industriellt på rörens inre ytor med hjälp av en robotarm. Armen kan svängas och roteras, och har ett eller flera munstycken fästa beroende på graden av demontering som krävs.

Armen accelererar och bromsar ner längs röret medan munstycksenheten roteras. En del markeringsutrustning har jetsprayer som kan användas för att spola en rörledning med kemikalier som en form av korrosionskemisk behandling.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?