Vad är sediment? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sediment?

Sediment är ett naturligt förekommande ämne som består av små partiklar. Det kan brytas ner av olika processer som erosion och vittring. Sediment kan transporteras genom krafter av vatten, vind, gravitation, is och partikelns verkan.

  Kunskaper.se förklarar sediment

  Sediment transporteras vanligtvis av glaciärer, vatten och vind. Vanliga exempel på deponering och fluvial transport är flodränna och sandavlagringar. I denna process transporteras sediment enligt flödesstyrkan som bär sedimenten samt andra faktorer som:

 • Form
  Densitet

Storlek

Volym

Starkare flöden kan öka luftmotståndet och lyft på partiklarna, vilket resulterar i en ökning. Omvänt är det mer sannolikt att tätare och större partiklar sedimenterar under flödet.

Korrosion i havsbottensediment är ett viktigt ämne inom korrosionsvetenskap i miljön. Den marina miljön är indelad i olika zoner. Sedimentzonen tros vara den minst frätande. Det beror dock på olika faktorer som:

   Temperatur
  • Partikelstorlek
  • Elektriskt motstånd

Salthalt

pH-värde

 • Upplöst syre

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?