Vad är segregation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder segregation?

Segregation är separation av olika typer av atomer eller molekyler. Segregation i termer av materialvetenskap kan ha två olika betydelser. En betydelse är materialsegregation, vilket är när liknande atomer eller molekyler i ett material börjar samlas vid diskontinuiteter. Partikelsegregering är när volymer av material separeras från varandra baserat på storlek och form.

Kunskaper.se förklarar segregation

Materialsegregation sker nästan alltid vid diskontinuiteter i ett material. Dessa diskontinuiteter inkluderar korngränser, dislokationer, lamineringar och porer. Materialsegregering kan få mycket allvarliga konsekvenser om den lämnas utan uppsikt. Eftersom materialsegregering ökar koncentrationen av en typ av molekyl i ett givet område av ett material, skapar det material som är mindre homogent. Denna brist på homogenitet skapar materialområden som inte har de avsedda kemiska eller mekaniska egenskaperna. Detta kan orsaka för tidigt materialfel. Till exempel, om mycket av järnet i rostfritt stål skulle separera bort från krom, skulle det rostfria stålet troligen vara mer benäget att rosta i området med den höga koncentrationen av järn.

Partikelsegregation är en annan typ av segregation när man pratar i termer av materialvetenskap. Partikelsegregation handlar om helt olika materialkroppar, snarare än den inre molekylära strukturen. Partikelsegregering sker genom mekaniska medel. Partikelsegregering är viktig när en viss storlek, densitet eller form av ett material är nödvändig för applikationen. Ett exempel på detta är sandblästring före beläggning. Om kornmaterialet inte har segregerats jämnt innan det projiceras, kan otillräcklig rengöring inträffa, vilket resulterar i otillräcklig beläggningsvidhäftning och slutligen grundmaterialbrott. Alternativt kan underlaget få en felaktig ytprofil.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?