Vad är sekundär behandling? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sekundär rening?

Sekundär rening är ett steg i avloppsvattenrening som involverar användning av biologiska processer för att fånga upp allt löst organiskt material som inte fångades upp under den första behandlingen.

Mikrober tar dessa organiska ämnen som mat och omvandlar dem till vatten, energi och koldioxid. Även om teknikerna som används vid sekundär behandling skiljer sig åt, innebär det sista steget alltid extra sedimentering för att ytterligare utrota suspenderade partiklar.

Kunskaper.se förklarar sekundär behandling

Totalt antal fasta ämnen i avloppsvatten kan kategoriseras som oorganiska och organiska. När det kommer till storleken kan den delas upp i suspenderade, kolloidala och lösta fasta ämnen. Huvudsyftet med den initiala eller primära behandlingen är att eliminera de suspenderade fasta ämnena så mycket som möjligt.

Men vattenkvalitet och avloppsvattenstandarder kräver en högre nivå av utrotning av organiska ämnen från avloppsvatten, vilket inte kan åstadkommas enbart genom initial rening. Det ytterligare avlägsnandet av detta organiska material kan framgångsrikt åstadkommas genom sekundär behandling. Denna process är sammansatt av biologiska behandlingar som använder olika mikroorganismer i en strikt kontrollerad miljö.

I i detta skede av avloppsvattenrening använder kombinerade mikroorganismer lösta organiska och kolloidala ämnen som finns från avloppsvattnet från den initiala reningen som deras huvudsakliga livsmedelsförsörjning. När de organiska ämnen konsumeras använder dessa mikroorganismer en del organiskt material för att få energi som krävs för sina aktiviteter.

Med den sekundära reningen omvandlas de kvarvarande lösta organiska och kolloidala ämnen som finns i avloppsvatten till en mer stabil form som koldioxid och en del till nyttig biologisk massa.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg