Vad är sekundär inneslutning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sekundär inneslutning?

Detta är en kontrollåtgärd placerad eller byggd runt ett lagringskärl för att förhindra att dess innehåll rinner in i dräneringssystemet under ett spill eller utsläpp. Utformningen och komplexiteten hos systemet som används för att skapa denna kapsling kommer att bero på tillståndet för innehållet i butiken; brandfarliga, frätande och farliga produkter kräver strikta regler vid utformning av denna typ av barriär.

Generellt används den för att förhindra att eventuell vätska i förvaring lämnar det område där den är innesluten. , så att det inte fräter eller förorenar den närliggande miljön och därmed utgör en risk för folkhälsan.

Kunskaper.se förklarar sekundär inneslutning

Säkerhet är högsta prioritet i alla branscher som hanterar farliga och oljiga produkter. Risken för halkskador och vattenföroreningar kan vara stor om vissa regulatoriska åtgärder inte uppfylls. Sekundär inneslutning används vanligtvis när behållare eller fat används för att hantera och lagra vätskor. Allt material som kan leda till korrosion kräver denna typ av säkerhetsåtgärd för att göra miljön beboelig.

Genom att använda en sekundär inneslutning skulle en industri skydda sig mot alla potentiella risker. Rengörings- och underhållskostnaderna är också på den minsta skalan och spillförlusten minskar därmed. Det regleras dock av bestämmelserna i regionen eller landet där företaget är beläget. Designen kommer att förlita sig på många omkretsar, inklusive lagringskapaciteten och företagets storlek.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?