Vad är Setaflash? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Setaflash?

Detta är ett standard och bärbart instrument som används för att testa flampunkterna för olika brännbara bränsleprover (vätskor eller halvfasta) på mindre än två minuter över ett givet temperaturområde.

Det används för att bestämma flampunktstemperaturerna för brandfarliga vätskor så att säkerheten kan förbättras när det gäller lagring, transport och hantering av dessa vätskor. Avancerad setaflash-utrustning kan användas för att testa frätande prover.

Kunskaper.se förklarar Setaflash

Setaflashen består av en digital display för att visa temperaturresultaten, en anordning för att underblåsa testlågan och en kammare strax under elden hopsättning. Instrumentets konstruktion är automatiserad och består av styrsystem.

Användningen av setaflash-testutrustningen baseras på sannolikheten för att en brandfarlig vätska bildar ånga och kombineras med luft vid en viss låg temperatur för att bilda en brännbar blandning.

För att bestämma denna låga temperatur matar man in den antagna flampunktstemperaturen och slutartiden (auto- och rampläge finns också). Provkammaren/koppen värms först till den ingående flampunktstemperaturen. Därefter tillsätts provvätskan i kammaren.

När tiden är nådd placeras lågan närmare provvätskan. En blixt kommer att upprättas om ingångstemperaturen är över vätskans flampunkt, ett icke-blixtresultat kommer att uppstå när temperaturen är under blixttemperaturen. Därför är setaflash den snabbaste metoden för att bestämma flampunkten för en brandfarlig vätska.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?