Vad är Shear? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skjuvning?

Skärning hänvisar till en typ av materialpåkänning som upplevs i en struktur på grund av den laterala förskjutningen av dess intergranulära plattor i förhållande till varandra. Graden av tolererbar skjuvspänning hos en metall är en stark indikator på metallens motståndskraft mot slitage och nedbrytning.

Skärning kan också syfta på en typ av kraftbelastning som appliceras för att producera materialbrott längs ett parallellt plan. Det observeras som ett glidande och vridande slitagefenomen.

Kunskaper.se förklarar skjuvning

Skärning är en typ av spänning och kan vara en viktig orsak till korrosionsskador, såsom sprickbildning och gropbildning. Detta beror på de samtidiga effekterna av en aggressiv miljö och dragpåverkan. Med påverkan av varierande spänningsnivåer kan sprickor och andra former av skador framkallas, vilket kan leda till allvarligare skador.

I vissa metaller lokaliseras en skjuvrörelse snabbt till en smalt band, känt som ett skjuvband. Detta underlättar all glidning att koncentreras inom bandet medan ytareor av metallen på vardera sidan av bandet glider mot varandra. En unik förekomst av skjuvlokalisering inträffar i spröda material när de spricker längs ett smalt band.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?