Vad är Shearography? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder shearografi?

Shearografi är en optisk mätteknik som används för att snabbt upptäcka olika typer av defekter på kompositer och metalliska material. Shearography använder koherent ljus eller ljudvågor för att skapa en visuell representation av materialets kvalitet för oförstörande testning, töjningsmätning och vibrationsanalys. Det används ofta i kvalitetskontrolltillämpningar inom många sektorer, inklusive flyg-, bil-, marin- och kraftproduktion.

Shearografi är också känd som späckmönsterskjuvningsinterferometri.

Kunskaper.se förklarar Shearography

Grundprincipen för shearografi innebär att man använder en kamera, eller en serie kameror, för att registrera en ytas interferometriska egenskaper. Ett foto tas först av ytan i neutralt eller olastat tillstånd; detta inkluderar olika mätningar av dess grovhet och form.

Därefter belastas eller exciteras materialet med en specifik typ av belastning, såsom värme, vakuum eller vibrationsexcitering. När det har laddats reagerar materialet, vilket gör att defekterna expanderar i enlighet med detta. Ett annat interferometriskt foto tas sedan av provet i dess laddade och deformerade tillstånd.

De två bilderna subtraheras för att skapa ett shearogram som representerar topografin för ytdefekterna. Shearografi kan användas för att upptäcka flera typer av defekter såsom delaminering, sprickor, upplösning, överdriven porositet, skrynkling, vätskeinträngning och mer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?