Vad är Shot Blast Cleaning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sprutblästring?

Kusblästring är en metod för blästring eller blästring. Små metallkulor fungerar som ett slipmedel för ytbehandling. Kulblästring tvingar fram en högtrycksström av slipmaterial (metallkulor) mot en yta för att:

 • Jämna ut en grov yta .
 • Forma en yta.
 • Ta bort ytföroreningar som rost.
 • Ta bort färger eller beläggningar.

Kulblästring kallas också för kulblästring.

Kunskaper.se förklarar sprutblästring

Kudblästring används vanligtvis:

 • För att rengöra järn, stål, ogjutna delar, smide, mekaniska plåtar, stänger, spolar och tråd.
 • För att förbereda ytor som ska målas eller beläggas.
 • För kulblästring, för att ändra ett materials mekaniska egenskaper (t.ex. för att öka dess motståndskraft mot utmattning).

Stålytor, såsom hangarfartyg, fartyg och petroleum- och vattenlagringstankar kan bli blästrade för att avlägsna rost, halkfria beläggningar, färg och marin tillväxt. Detta kan göras innan dessa ytor beläggs (eller beläggs om) för korrosionsbeständighet.

De två teknikerna som används i kulblästringsprocessen är:

 • Hjulblästring.
 • Luftblästring.
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?