Vad är siktstorlekar? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder siktstorlekar?

Silstorlekar hänvisar till en rad partikeldiameterklassificeringar baserade på andelen fasta korn som finns i ett material- eller metallprov. Siktstorleksanalys används för att noggrant bekräfta den granulära profilen av skyddsmaterial som appliceras på en metalls yta för att skydda den mot korrosion.

Kunskaper.se förklarar siktstorlekar

Silstorlekar är särskilt användbara när man genererar en granulär partikelfördelningsprofil för ett jord- eller metallprov. Silar med olika maskstorlekar används i staplar (största maskstorlek till minsta) för att dela upp prover i en rad storleksfraktioner.

Stora masköppningar är vanligtvis 1 tum (25,4 mm) till 1/4 tum (6,35 mm) medan små masköppningar vanligtvis specificeras som 3 1/2 till 400 (motsvarande antalet öppningar per linjär tum i siktplattan).

Denna konvention används för att utvärdera partikelstorlek genom maskfördelning:

  Ett plustecken (”+”) före nätet representerar partiklarna som hålls kvar av silen

 • Ett minustecken (”-”) före nätet representerar partiklarna som passera genom silen
 • Typiskt motsvarar 90 % eller mer av partiklarna det angivna intervallet

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?