Vad är Silane? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder silan?

Silan är en organisk förening som innehåller en eller flera kisel-kol (Si-C) bindningar. Den kiselbaserade monomera kemikalien består av fyra substituenter och minst en kol-kiselbindningsstruktur (CH3-Si-). Substituentgrupperna kan vara en kombination av alla icke-reaktiva, organiskt eller oorganiskt reaktiva grupper.

Silan har förmågan att reagera på både den organiska och oorganiska sidan, en egenskap som erbjuder många möjligheter att modellera beläggningsmaterial för att passa önskade profiler. Silanerna används för korrosionsskydd, vidhäftningsfrämjande och andra ytmodifieringsapplikationer.


  Kunskaper.se förklarar Silan

  Grundatomen i silan är kisel, som är i den fjärde huvudgruppen i det periodiska systemet, direkt under kol. Kisel är en metalloid som uppvisar både metalliska och icke-metalliska egenskaper. Silanerna har en kemisk struktur som gör att de kan kopplas till antingen organiska eller oorganiska matriser, vilket gör dem oumbärliga för ett brett spektrum av applikationer.

  De organofunktionella silanerna används till exempel för metallförbehandling för att förbättra vidhäftningen till färger och även för metallkorrosionsskydd i målat tillstånd. När de används för vidhäftningsändamål fungerar silanerna inte som korrosionsinhibitorer.

  Ett silankopplingsmedel används för att förbättra gränsytans vidhäftning i kompositer och andra material. De förbättrar kemisk och fuktbeständighet, mekanisk styrka, elektriska egenskaper och andra önskvärda ytkvaliteter. De kan således användas för att anpassa reaktiviteten, funktionaliteten, sammansättningen och kompatibiliteten hos ett material för att förbättra de önskvärda egenskaperna samtidigt som de undertrycker oönskade. Detta involverar direkt modifiering av organiska eller oorganiska ytor eller hartser, och uppnås genom tillsats av en eller flera av de specifika funktionella grupperna genom silankopplingsmedlen.

  Silaner är miljövänliga och används för korrosionsskydd för olika metaller, från det mycket reaktiva magnesiumet till rostfritt stål. Dessutom används de som vidhäftningsfrämjare och ytmodifierare, såväl som kopplings-, disperger- och tvärbindningsmedel.

  Typiska applikationer inkluderar:

   Erosion /korrosionsskyddande beläggningar

   Mikrobiologiskt korrosionsskydd
 • Beläggningar och metallbehandling
   Tillverkning av mycket väderbeständiga fordonsfärger

  Tillverkning av hartser för solpaneler och hybridmaterial för vindkraftsystem

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?