Vad är silikabaserad isoleringsbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kiseldioxidbaserad isoleringsbeläggning?

Kiselbaserad isoleringsbeläggning avser en typ av beläggning som tillverkas av kiseldioxid och används för isoleringsändamål. Det skyddar också personal och förhindrar korrosion av material. Silica-baserad isoleringsbeläggning kan specialformuleras genom att kombinera den med andra beläggningsmaterial, t.ex. kompositkeramik för applicering i områden med ihållande kondensproblem. Denna beläggning hjälper inte bara till att minska nästan all kondens efter att ha applicerats på ett substrat, utan den hjälper också till att skydda substratet från korrosion under isolering.

Kunskaper.se förklarar kiseldioxidbaserad isoleringsbeläggning

Kiselbaserad isoleringsbeläggning ger isolerande barriärer mellan de intilliggande ytorna på kontaktmaterial. Denna beläggning är formulerad på ett sådant sätt att den kan vara en multifunktionsbeläggning och användas som en isolerande barriär. Kiseldioxidbaserad isolerande beläggningsfilm är en kiseldioxidfilm som innehåller metylgrupper som sina enda organiska komponenter. Denna film är mycket värmebeständig och kan användas som värmeisolering.

Kiselbaserade produkter har ett brett användningsområde inom processindustrin. Silikon kan användas som en beläggningsbas för att förhindra vidhäftning, hålla varje lager separat och förhindra vidhäftning. I det här fallet måste en beläggning och ett limskikt förbli oberoende, till exempel: isolerande barriärer. Därför är silikongummi en viktig komponent för att ge korrekt isolering för datorer och tekniska ledningar. Bilar drar också nytta av skyddande kiselbaserade beläggningar.

Egenskaper hos kiselbaserade isoleringsbeläggningar inkluderar följande:

 • Hög värmeisolering vid låg tjocklek
 • Ger personalskydd
 • Stoppar CUI
 • Handläggningstiderna är snabba
 • Lågt VOC-innehåll
 • Lätt applicering på oregelbundna ytor
  • Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?