Vad är Silking? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder silkning?

Silking avser en typ av beläggningsdefekt som observeras på ytor. Den kännetecknas av fiberliknande blanka ojämnheter som bildas parallellt med borstriktningen som används för att applicera beläggningen.

Silking underlättas av fyllmedel med stora partikelstorlekar. Ytspänningsskillnader kan också vara en källa till silke, särskilt när doppning används för att belägga metallytor.

Kunskaper.se förklarar silke

Vissa tillsatsämnen kan användas för att förhindra bildandet av silke på metallytor. Dessa ämnen är lösningsmedelsbaserade med aktiva epoxi-, alkyd- eller vinylkomponenter. De underlättar substratvätning, flyt och jämnhet samt färgjämnhet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg