Vad är silverkorrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder silverkorrosion?

Silver är en gråvit metall som är formbar och mjuk. Metallen finns i blymalm, men kan också vara en biprodukt av utvinning av andra metaller som guld, koppar och zink. Det är en ädelmetall som klassificeras tillsammans med platina och guld och är den bästa ledaren av elektricitet av alla metaller. Den kemiska symbolen för silver är Ag.

Silver är känt för att vara resistent mot korrosion, eftersom det inte oxiderar lätt. När silver utsätts för luft bildas ett lager av silversulfid på ytan.

Kunskaper.se förklarar silverkorrosion

När silver angrips av svavel lämnar den kemiska reaktionen metallen med en brunsvart patina som inte resulterar i mycket metallförlust. Attacken resulterar också i svarta sprickor och gropar. Graden av groppåverkan är i allmänhet långsam, men kan öka om en starkare syra eller salter är närvarande. Salter katalyserar reaktionen, vilket ökar attackhastigheten. Detta är uppenbart i salträtter såväl som i senapskrukor. Gummiband innehåller svavel, varför gummi lämnar svarta ränder på metallen. Den svarta produkten som finns kvar efter svavelkorrosion är silvermetallens kemiska korrosion, och inte en fläck. När den svarta produkten avlägsnas genom polering, avlägsnas faktiskt ett tunt lager av silverbasmetallen.

Vissa omvandlingsprodukter minskar sulfiden på silvermetallen, vilket ger den en vitaktig färg. Några förebyggande försiktighetsåtgärder som kan hjälpa till att bevara silver inkluderar:

· Undvik att vidröra polerade ytor med fett och salter, eftersom dessa färgar silver.

· Hantera alla silverprodukter varsamt på grund av dess mjuka natur. Silver kan lätt bli buckligt vid grov hantering.

· Undvik att använda silvret i miljöer som har svavelprodukter. Svavel korroderar silverytan och bildar svart sulfid.

· Undvik att förvara föremål gjorda av silver utomhus eftersom de samlar damm, som i sin tur absorberar fukt och korroderar metallen.

· Silver bör förvaras i en torr och ventilerad miljö som är fri från svavelhaltigt innehåll.

· Undvik att använda starka kemikalier och slipmedel, eftersom dessa kan skada silver eller avsätta ett lager av annan metall som kan skada den.

· En beläggning kan appliceras, även om det inte rekommenderas. Det är bäst att konsultera en expert när du överväger att applicera en beläggning på silver.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg