Vad är sintring? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sintring?

Sintring är en värmebehandlingsprocess där en stor mängd löst ballastmaterial utsätts för en tillräckligt hög temperatur och ett tillräckligt högt tryck för att få det lösa materialet att bli en kompakt solid pjäs. Mängden värme och tryck som administreras under sintringsprocessen är något mindre än materialets smältpunkt.

Syftet med sintring är att ge materialet styrka och integritet. Under sintringsprocessen måste temperaturen hållas under smältpunkten för de ingående materialen.

Kunskaper.se förklarar Sintring

De porösa utrymmena mellan materialets partiklar minimeras under sintringsprocessen då materialet pressas ihop under hög temperatur och högt tryck. Detta ökar vissa av materialets egenskaper, inklusive:

 • Värme- och elektrisk ledningsförmåga
 • Materialstyrka
 • Genomskinlighet

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?