Vad är självhäftande slitage? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder limslitage?

Limslitage är ett fenomen som uppstår när två metaller gnuggar ihop med tillräcklig kraft för att orsaka borttagning av material från den mindre slitstarka ytan. Detta slitage är beroende av fysikaliska och kemiska faktorer såsom materialegenskaper, närvaro av korrosiv atmosfär eller kemikalier, såväl som dynamiken såsom hastighet och applicerad belastning.

Detta fenomen är anses korrosion med hjälp av mekanisk verkan snarare än kemisk reaktion.

ASTM G77 tillhandahåller specifikationer och testprocedurer för testning av adhesiv slitage.

Självhäftande slitage är också känt som glidslitage eller skavslitage.

Kunskaper.se förklarar adhesivt slitage

När två metallytor kommer i kontakt med varandra berör de först endast några få ojämna punkter. Friktion och slitage uppstår vid dessa punkter. När en tryckbelastning appliceras, deformeras dessa grova punkter plastiskt och svetsas slutligen samman på grund av det höga trycket som skapas. När glidningen fortsätter bryts dessa bindningar, vilket skapar håligheter på en yta och fördjupningar på den andra ytan. Slipande partiklar lossnar och gnuggar mot ytan, vilket bidrar till slitage.

Det finns flera typer av limslitage:

 • Glidande slitage – när ett fast material glider över ett annat fast
 • Glidande slitage – intensivt form av vidhäftande slitage
 • Skåra/nötande slitage – bildning av spår och repor i glidriktningen

 • Oxidativt slitage – slitage i osmorda järnsystem
 • Slitage av lim kan orsaka problem som:

  • Kallsvetsning
  • Poäng
  • Grop
  • Frystning
  • Uppbyggda kanter
  • Slipning
  • Verktygsbrott
  • Följande åtgärder kan vidtas för att förhindra adhesivt slitage:

   • Välja mjukare material
   • Öka materialets hårdhet
   • Välja mycket inkompatibla par, som silver på kobolt
   • Välja material med låg ytenergi

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?