Vad är Skala? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder beläggning?

Skal är hårda mineralbeläggningar och korrosionsavlagringar som består av fasta ämnen och sediment som samlas på eller i distributionssystemets rörledningar, lagringsbehållare och hushållens VVS.

Skalning, vilket är avsättningen av mineraliska fasta ämnen på de inre ytorna av vattenledningar och behållare, inträffar oftast när vatten som innehåller karbonater eller bikarbonater av kalcium och magnesium upphettas.

Beläggningsbildning kan minskas genom att använda lämpliga vattenavhärdningsmetoder.

  Kunskaper.se Explains Scale

  Fjällbildning är ett allvarligt problem som man stöter på i många industrier, inklusive:

  • Olje- och gasproduktion
  • Vattentransport
  • Strömgenerering
  • Satsfällning

   Fjäll är ett metallsalt och är en bra ledare av elektricitet. När den byggs upp på en metallyta, såsom inuti gjutjärnshöljet på en pump, fungerar den som en anod, med metallen som blir en katod. Denna anod-katoduppsättning tillåter elektroner att flöda fritt mellan skalan och metallen, vilket tillåter korrosion att äga rum. Eftersom skalan inte är enhetlig, blir korrosionen lokaliserad snarare än att spridas jämnt över metallens yta.

   Beläggningsbildning kan i hög grad påverka värmeöverföringsprestanda. En millimeter tjock skala kan till exempel lägga till 7,5 % till energikostnaderna, medan 1,5 mm ger 15 % och 7 mm kan öka kostnaderna med över 70 %.

   Skala former i pannor på grund av närvaron av olika salter, som kommer ut ur lösningen och avsätts på grund av effekterna av temperatur och densitet. Avdunstning i en panna gör att föroreningar koncentreras. Detta stör värmeöverföringen och kan orsaka heta fläckar.

   Fjäll bildas av salter som har begränsad löslighet men inte är helt olösliga i pannvatten. Dessa salter når deponeringsstället i löslig form och fälls ut. Mängden kalk som vatten kan lösa upp beror på:

   • Temperature
  • Tryck
  • pH-nivå

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?