Vad är Skinning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder skinnning?

Flåning är en process där färg eller annan form av beläggning i en behållare bildar ett tunt fast skikt ovanpå eller i den flytande färgen eller beläggningen . Flåning är vanligtvis inte önskvärt, och färgskiktet bör avlägsnas före användning.

Vattenbaserade färger och beläggningar är vanligtvis mer känsliga för skinn än färger som är oljebaserade .

Kunskaper.se förklarar flåing

Fåning kan uppstå på många sätt. Ett sätt att skinning kan ske är om en bulkbehållare med färg eller beläggning lämnas öppen. Med tiden släpps fukt ut i atmosfären av det yttersta lagret, vilket gör att vätskan stelnar. Detta kan hända om behållaren lämnas vidöppen eller om locket helt enkelt inte är tätt förslutet.

Finning kan också uppstå även om behållaren stängs helt när temperaturförändringar inträffar. Till exempel, om den omgivande temperaturen stiger, kommer behållaren att öka i temperatur snabbare än beläggningen. Denna temperaturskillnad kommer att få fukten att röra sig mot den svalare huvuddelen av beläggningen, vilket lämnar beläggningen som är kvar på locket utan så mycket fukt, vilket orsakar skinn.

Lufttäta behållare bör användas för att förhindra flåing. Anti-hudmedel finns också tillgängliga.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?