Vad är Slag? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder slagg?

Slagg är blandningen av kiseldioxid och metalloxid som blir över som en biprodukt vid utvinning av metall från sin malm under smältningsprocessen. När metallen smälts ut ur sin malm, verkar malmen vara glasig. Detta glasartade utseende orsakas av att det bildas slagg på malmens yta under smältningsprocessen.

Slagg består av de oönskade föroreningarna i metallmalmen som utvinns under smältningsprocessen. Men det skyddar också den flytande metall som genomgår smältningsprocessen genom att tillhandahålla ett oxidskikt (skorpa) på den smälta metallen. När metallen har smälts till en tillfredsställande nivå, skummas slaggen från toppen och kan användas för sekundära ändamål, såsom tillverkning av betong, gödningsmedel eller vägmaterial.

Kunskaper.se förklarar slagg

Smältning är processen att utvinna stora mängder basmetaller från sin malm. Smältning använder ett kemiskt reduktionsmedel i närvaro av värme för att sönderdela malmen (dvs. ta bort oönskade element från malmen i form av gas eller slagg) och sedan lämna kvar bara basmetallen.

Eftersom slagg innehåller oönskade grundämnen från en malm anses den vara en biprodukt från smältningsprocessen. Även om slagg är en biprodukt går den aldrig till spillo. Slagg används i många industriella processer, som att blanda den med betong för att ge styrka, eller fungera som barlast i vägmaterial. Det används också som en komponent i fosfatgödsel.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?