Vad är slipskivor? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder slipskivor?

Dessa är motordrivna hjul som används i verkstadsslipmaskiner (fasta eller bärbara) och består av små slipande partiklar (sand) som har varit sammanklistrade av ett bindningsmaterial för att bilda hjulstrukturer av olika tjocklek. Därför definieras slipskivor av:

 • Kornstorleken
 • Bindnings- eller beläggningsmaterialet
 • Det använda slipmaterialet
 • Hjulets kvalitet
 • Hjulets struktur
 • De används för ytmodifiering eller förberedelser (externt eller internt) genom periferi-slipning, abrasiv cut-off och planslipning standarddesigner; de (skivor) kan också användas för att skära material. Vissa används för polering, gradning, slipning och efterbehandling.

  Kunskaper.se förklarar slipskivor

  Hårdheten, segheten, det relativa motståndet och sprödheten (förmågan att exponera nya vassa kanter när skäreggen blir matt -självslipande) bestäms av det slipande material som används för att tillverka hjulet. Några av de vanliga materialen som används inkluderar föreningar av kisel, bor och aluminium.

  Bindnings- eller beläggningsmaterialet som ska användas kommer att definiera hjulets struktur och formintegritet när det används. Det bindande materialet ska kunna motstå stötar, centripetalkrafter och andra krafter, höga temperaturer och friktionskrafter som kan leda till att hjulet sluter sig.

  Hjulstrukturen definierar kornet. avstånd och den grad som ska användas. Strukturen definierar volymen på basis av porer och avstånd mellan bindningsmaterialet och det slipande materialet.

  Graden (hård eller mjuk) bestäms nu genom att skala styrkan på bindemedel för att hålla kvar de slipande partiklarna när de används. Mjuka slipskivor används normalt på hårda material och hårda slipskivor på mjuka material.

  Slipskivorna väljs enligt följande specifikationer:

  • Maskinspindelns hastighet
  • Typen av ytmodifiering
  • Kontaktområdet mellan hjulet och materialet
  • Typen av maskin
  • Hjulets tillstånd

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?