Vad är Slow Strain Rate Testing (SSRT)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Slow Strain Rate Testing (SSRT)?

Slow strain Rate Testing (SSRT) används för att testa material för korrosion, vanligtvis metaller. I detta test sätts provet under förlängning inom en konstant grad.

Belastningen skiljer sig för att bibehålla en ihållande töjningshastighet. Under förlängning utsätts materialet som testas för olika faktorer som vissa vätskor och temperatur.

Långsam töjningshastighetstestning är också känd som CERT-testning (Constant Extension Rate Tensile).

Kunskaper.se förklarar Slow Strain Rate Testing (SSRT)

SSRT är en metod som hjälper till att utvärdera korrosionsbeteende på material som metaller i en viss miljö. Detta test mäter effekterna av atmosfäriska förhållanden på spänningskorrosionssprickbildning (SCC) eller känslighet för materialbrott.

För att testet ska bli framgångsrikt bör de valda förlängningshastigheterna ligga inom rätt intervall . Urvalsprocessen är mycket viktig eftersom känsligheten för sprickbildning kanske inte framgår av testresultat utförda med en töjningshastighet som är för hög eller låg.

I olika miljösystem, en standardtöjningshastighet är använd. Frånvaro av sprickbildning vid den bestämda töjningshastigheten bör dock inte ses som ett bevis på immunitet mot sprickbildning, eftersom det finns fall där känslighet för spänningskorrosionssprickbildning kan bli uppenbar vid högre töjningshastigheter.

Den töjningshastighet som snabbast kan ge spänningskorrosionssprickor för en viss miljö kallas den kritiska töjningshastigheten. Det finns kända standardvärden för den kritiska töjningshastigheten för metaller i vissa miljösystem, såsom rostfritt stål i klorid eller vatten i hög temperatur, kopparlegeringar och magnesiumlegeringar i nitritlösningar och andra.

Sammantaget är detta test idealiskt för mekanistiska studier såväl som för utvärdering av SCC-känslighet hos olika legeringar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?