Vad är slurry blästring? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder slurryblästring?

Slurryblästring är en rengöringsprocess som innebär att slipande partiklar blandas med trycksatt vatten och sedan riktas höghastighetsblandningen mot en yta. Vatten-partikelkombinationen påverkar ytan för att ta bort färger, beläggningar, skräp och föroreningar. Slamblästring föredras framför torrblästring i områden där dammdämpning är viktigt.

Slamblästring är också känd som våtblästring.

Kunskaper.se förklarar slamblästring

Under slamblästring inkapslas de slipande partiklarna av vattnet när de riktas mot ytan. Denna ”vattenmantel” omger partiklarna och håller dem på plats via ytspänning. När slipmedlen träffar föremålets yta förhindrar spänningen och vikten av vattnet att slipmedlen och damm som bildas av processen från att studsa från ytan.

Eftersom dammbildningen minimeras, uppslamras sprängning är särskilt användbar i bostadsområden och platser nära känsliga maskiner. Även om denna metod ibland kallas dammfri, kan små mängder damm fortfarande bildas.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?