Vad är Sodium Bicarbonate Blast Cleaning (SBBC)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sodium bicarbonate blast cleaning (SBBC)?

Natriumbikarbonatblästring (SBBC) hänvisar till en oförstörande metod för beredning av metallytor som används för rengöring, färgborttagning , ytunderhåll och rostborttagning, och används främst inom fordons- och livsmedelsindustrin.

Kunskaper.se förklarar Sodium Bicarbonate Blast Cleaning (SBBC)

Effekten av natriumbikarbonatblästring (SBBC) liknar effekten av att använda en sandblåsare. Liksom andra blästringsmetoder använder SBBC en luftkompressor men använder natriumbikarbonat istället för sand som rengöringsslipmedel.

Några unika fördelar som SBBC ger:

  • Underlättar både ytrengöring och borttagning av gamla beläggningar i ett steg
  • Tillåter unika skärmönster och verkan på grund av de specifika egenskaperna hos natriumbikarbonat
  • Kräver ingen ytrengöring eller förberedelse
  • Kräver ingen stålomprofilering
  • Minskar fast avfall eftersom natriumbikarbonat är lösligt i vatten
  • Ett miljövänligt alternativ till traditionell blästring
  • Fungerar som en naturlig roshämmare
  • Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg