Vad är spänningskorrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spänningskorrosion?

Spänningskorrosion, även känd som spänningskorrosion, är en typ av korrosion som uppstår på grund av den samtidiga verkan av en korrodent och en ihållande draghållfasthet påfrestning. Denna mekanism kännetecknas av korrosion i den mikroskopiska granulära sammansättningen av en metalls yta. Införandet av spänningar (antingen applicerade eller kvarvarande) gör att gränserna öppnas, vilket skapar fina sprickor på metallens yta.

Kunskaper.se förklarar spänningskorrosion

Gränssnittet där kornen i en metall kommer i kontakt med varandra kallas korngränsen. När metaller smälts, antingen på grund av tillverkningsprocessen eller under svetsning, tenderar föroreningar att ackumuleras och separera korngränserna. Denna segregering och ökade föroreningskoncentration gör passivering av dessa områden mindre effektiv, vilket gör dessa områden mindre korrosionsbeständiga än resten av ytan.

På grund av minimerad passivering uppstår korrosion på dessa sårbara områden, vilket skapar svagheter. Pålagda eller inducerade spänningar orsakar sedan att sprickor öppnas på dessa platser, medan resten av metallytan förblir relativt opåverkad.

Spänningskorrosion klassificeras vanligtvis som en allvarlig typ av korrosion eftersom spröda fel kan uppstå med liten eller ingen varning. Detta tillstånd kan undvikas genom att kontrollera hårdhet och spänningsnivåer, införa tryckspänningar (t.ex. kulblästring) och använda skyddande beläggningar för att förhindra korrosion av korngränserna.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?