Vad är spektroelektrokemi (SEC)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spektroelektrokemi (SEC)?

Spektroelektrokemi (SEC) hänvisar till ett kemiområde som kombinerar undersökning av elektrokemiska svar från ett prov med spektroskopi för att ge en mer grundlig analys av eventuella redoxreaktioner och elektronöverföringsdynamik som kan förekomma. Korrosion är ett exempel på en redoxreaktion som kan uppstå i ett givet prov.

Kunskaper.se Explains Spectroelectrochemistry (SEC)

Spectroelectrochemistry (SEC) innebär tillsammans olika tekniker för att samla in spektroskopisk och elektrokemisk information om en metalls yta eller dess miljö. Detta är särskilt användbart när man undersöker elektrokemiska reaktioner såsom de i en elektrokemisk cell, som är en anordning eller en mekanism som genererar elektrisk energi från en kemisk reaktion eller använder elektrisk energi för att initiera en kemisk reaktion. Korrosion är ett exempel på en elektrokemisk process.

Arbetselektroder måste vara en del av systemet för att en reaktion ska uppstå. Elektronisk (UV-synlig) transmission och reflektans SEC är ett effektivt tillvägagångssätt för att studera elektroder och de mekanismer de underlättar. De flesta redoxreaktioner och homogena reaktioner som initieras elektrokemiskt inom gränserna för ett diffusionsskikt kan undersökas med SEC.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?