Vad är spillinneslutning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spillinneslutning?

Detta är en produkt eller taktik utformad för att kontrollera spill i en industri eller lagringsanläggning. Det är en korrosions- och föroreningshanteringsteknik, skräddarsydd, för att möta Environmental Protection Agency (EPA); Regler för förebyggande, kontroll och motåtgärder (SPCC); och andra internationella standarder för säkerhet.

Det finns inga specifika standarder för utformningen av inneslutningen eftersom den varierar med storlek och teknik som används av olika tillverkare. Det används för att begränsa olja, kemikalier och andra farliga lösningsmedel runt tankar, maskiner, utrustning, bilar och fat.

Kunskaper.se förklarar spillinneslutning

Spillinneslutning använder icke-absorberande material som polymerer, som tätar alla genomträngningsöppningar för lösningsmedlen i diskussionen. Olika inneslutningar är designade utifrån behoven, därför kommer valet av material att avgöra produktens hållbarhet och effektivitet. Högdensitetspolyeten används oftast eftersom det har hög motståndskraft mot kemiska angrepp, vilket är ett lämpligt verktyg för korrosionshantering inom tillverknings- och processindustrier.

Några av exemplen på spillinneslutning inkluderar:

 • Piller och medar

Berms

 • Däck
 • Brickor och hyllor
 • Väskor och överförpackningar
 • Bassänger och pooler
 • Sumpar och trummor

 • Plattformar och arbetsstationer
 • Bom
 • Inneslutning av spill behöver inte vara en produkt men taktiken som används måste vara i linje med riktlinjer och regler som begränsar flödet av de skadliga och utspillda vätskorna. Förutom att avskärma dräneringssystem, fungerar den också som en korrosionshanteringsteknik som upprätthåller drifttillståndet för omgivande komponenter.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?