Vad är sprängning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sprängning?

Blästring är en process där små kantiga eller sfäriska partiklar drivs mot ett substrat av tryckluft, mekaniska höghastighetsroterande hjul eller vattenpumpar. Denna process används ofta eftersom den är effektiv, ekonomisk och snabb.

Blästring är en utmärkt metod för att ta bort:

  • Rost
  • Värmebehandlingsvåg
  • Korrosion
  • Färg
  • Flash-burn
  • Smuts
  • Blästring förbereder även delar för:

  • Montering
  • Plätering
  • Anodisering
  • Målning
  • Beläggning
  • Kunskaper.se förklarar sprängning

    Blästring är processen att behandla en yta genom att driva partiklar med hög hastighet mot den. Det är ett snabbt och enkelt sätt att ta bort främmande ämnen från metall, gummi eller plast.

    Blästring utförs vanligtvis i slutna miljöer som blästringskammare eller -skåp, eller på öppna platser, för till exempel på byggnader, broar, tankar, båtar eller mobila anläggningar. Vanliga faror inkluderar damm, farliga kemikalier och risker förknippade med användning av anläggningar och utrustning.

    Blästring har många varianter, inklusive:

    • Slipblästring
    • Stenblästring
    • Sandblästring
    • Sandblästring
    • Kudblästring

    Viktiga faktorer att tänka på när du använder sprängningsprocessen inkluderar:

  • Bläst mediatyp
  • Form
  • Storlek
  • Täthet
  • Hårdhet
  • Medieacceleration
  • Medievolym
  • Sprängavstånd från arbetsstycket
  • Slagvinkel
  • Tidscykler
  • Det finns tre medialeveranssystem som driver och levererar media för höghastighetspåverkan till den del som bearbetas :

  • Luftblästring (pneumatisk)
  • Mekanisk hjul (luftlös blasti ng)
  • Hydroblästring (pumpat vatten)
  • Luftblästring använder en luftkompressors energi för att leverera en luft/media-blandning med hastigheter och volymer för att påverka de delar som bearbetas. Lufthastigheten eller trycket i en luftkompressor styrs av en tryckregulator. Regulatorn kan öka eller minska hastigheten på medialeveransen.

    Ett hjulblästersystem använder ett höghastighetshjul som använder centrifugalkraft för att driva media. Slipmedlet matas in i det roterande hjulet. Hjulblästermaskiner används där stora delar eller stora delar av delar måste avrostas, avkalkas, gradas, avslipas eller rengöras i någon form. Hjulblästringssystem är ett billigare sätt att blästra (på grund av högre mediaåtervinningsbarhet och automatisering) än luftblästring med en faktor 10. Deras nackdel är att de begränsas till väldigt få mediatyper.

    Ett vattensprängningssystem använder en trycksatt vattenström som genereras av pumpar som kan pumpa en vattenförsörjning med abrasivt laddade med höga hastigheter. Hydrosystem är bra för att transportera mycket fina slipmedel och används för rengöring av tjocka, feta delar och delar som innehåller giftiga material. Våtblästringssystemen är mycket bra på att spränga ytor utan att orsaka skador och blästra invändiga ytor.

    Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg

    • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

    • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

    • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

    • Kemisk formel för propan

    • Plasmas egenskaper

    • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?