Vad är sprängskydd? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sprängskydd?

Detta är en form av en ytmodifieringsåtgärd som sätts på plats i redovisningen av att potentiella våldsamma yttre krafter, antas påverka förekomsten av en materialstruktur, upptäcks. Detta system uppnås genom att tillhandahålla flera lager eller paneler av hållbart material på ytan av underlaget.

Dessa åtgärder används för att minska kostnaderna för planering, konstruktion, bedömning och design av nya strukturer. I grund och botten används den för att skydda strukturer från skador orsakade av sprängningar och andra oavsiktliga explosioner. Det praktiseras mest inom olje- och kraftindustrin.

Kunskaper.se förklarar sprängskydd

Ett material är alltid benäget att skadas av starka vindar, vatten och explosioner orsakade av omgivande faktorer. För att skapa en sköld mot dessa yttre krafter är chansen stor att andra starka och sega material kan smältas eller fästas på ytan för att bibehålla strukturens fysiska och kemiska tillstånd.

Användningen av paneler gjorda av metaller, komposit- och polymermaterial används ofta. Dessa lager eller paneler kan fästas, monteras eller monteras på ytan av materialet för att erbjuda skydd. Detta inkluderar tester som bestämmer olika belastningar som kan leda till brott och utmattning i materialstrukturen.

I slutändan kommer man att ha sprängmotståndsytor för att förhindra att skräp och tryckvågor påverkar strukturernas egenskaper. Detta är tillämpligt inom glas- och metallindustrin. Det första steget är att identifiera hoten kring materialet och arbeta därifrån för att komma fram till rätt lösning mot det.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?