Vad är Stitch Welding? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sömsvetsning?

Sömsvetsning är en typ av svetsteknik, inte en svetsprocess. Stygnsvetsning innebär att initiera en svets, svetsa en del av foglängden, avsluta svetsen och sedan börja om längs skarven ett specificerat avstånd från föregående svets.

Stygnsvetsning är en icke-standard term för intermittent svetsning.

Kunskaper.se förklarar sömsvetsning

Sömsvetsning (intermittent svetsning) kan användas av ett antal anledningar. Ett skäl är att begränsa mängden värme som överförs till en del eftersom stora mängder värme kan orsaka delförvrängning. Hög värme kan också negativt påverka ett materials kemiska och mekaniska egenskaper. Med sömsvetsning kan dessa negativa effekter begränsas.

En annan fördel med sömsvetsning är att minska den tid det tar att svetsa en komponent. Stygnsvetsning minskar den totala svetslängden som behövs och leder därför till en minskning av svetstiden. Att minska svetstiden påskyndar tillverkningsprocessen.

Stygnsvetsning har vissa nackdelar. När den totala svetslängden minskar kommer detta ofta med en minskning av svetsfogens styrka. De delar av en svetsfog som lämnas osvetsade kan också vara i form av en springa. Denna spricka kan samla främmande material som kan öka korrosionshastigheten för basmaterialet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?