Vad är stökiometri? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder stökiometri?

Stökiometri är måttet på det kvantitativa förhållandet mellan produkterna och reaktanterna från en given kemisk reaktion i termer av deras relativa förhållande mellan massa eller volym.

Stökiometri är den grundläggande matematiska principen som används för att beskriva lagen om massans bevarande, som säger att materia inte kan skapas eller förstöras, utan bara omvandlas från en form till en annan.

Kunskaper.se förklarar stökiometri

För att en kemisk reaktion ska inträffa och fullbordas måste den ha en balanserad stökiometri. Kvantiteten för varje kemiskt element på produktsidan av reaktionen bör motsvara motsvarande mängd element på reaktantsidan i en kemisk ekvation. Till exempel, om en reaktion har sitt ursprung med sex kolatomer, bör totalt sex kolatomer fortfarande vara närvarande när reaktionen är avslutad, som den gör i denna balanserade ekvation för fotosyntes:

6CO2 + 6H2O — > C6H12O6 + 6O2

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?