Vad är Stray Current? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ströström?

Hilstström hänvisar till elflödet via byggnader, mark eller utrustning på grund av obalanser i elförsörjningen eller ledningsfel. Det hänvisar till en existens av elektrisk potential som kan hittas mellan föremål som inte bör utsättas för spänning.

Ofta mäts små spänningar mellan jordade material som finns på avlägsna platser på grund av det vanliga strömflödet i kraftsystemet. Å andra sidan kan höga spänningar vara ett tecken på ett felaktigt elsystem.

Kunskaper.se förklarar ströström

Elektriska system är vanligtvis underjordiska med oregelbundna intervall, både på jord- och neutralledare eller steg. Strömmen i detta fall levereras via heta faser, med olika spänningar tillgängliga beroende på plats. Elektriska strömmar som inte utnyttjas återgår till källan via fas- eller nollledarna. Elektriska koder i olika områden behöver en individuell jordledning kopplad till en specifik stav.

Om ett elektriskt system inte installeras eller underhålls på rätt sätt kan strömmen spridas direkt till marken genom utrustningen eller själva byggnaden. I sådana fall kan ströström förekomma i små mängder och utgöra en mindre olägenhet. Det kan dock vara dödligt när det finns i farligt höga nivåer. Bortsett från elstöt kan ströström också orsaka skada genom att få metaller i marken att korrodera.

Följande är åtgärder för att mildra de negativa effekterna av ströström:

 • Dräneringsanslutningar som finns mellan rörledningar och järnvägssystem som låter ströströmmar vända tillbaka galvaniskt
 • Skyddssystem som är katodiska till sin natur utrustade med likriktare som avger strömmar för att balansera ströströmmar i höga variabler
 • Isolering av rörledningsnätverk genom att montera isoleringsskarvar för att minska konduktiviteten och separera systemet, vilket förhindrar att ströspänningen sprids på större avstånd
 • Galvanisk urladdning som använder sig av begränsare och växelströmsavledare

  Strömströmmar kan bedömas och registreras på ett exakt sätt med hjälp av avancerad metrologiteknik. Förekomsten av ströström kan påskynda korrosion av metall, så den bör korrigeras för att förhindra förstörelse av metaller och andra strukturer.

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?