Vad är stress? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder spänning?

Stress är ett fysiskt tryck eller belastning som appliceras på ett material, vilket ofta kan bidra till korrosionsskador. Stress kan orsakas av spaltbelastningar, orsakade av spänningskoncentration eller andra saker som materialets monteringstyp eller restspänningar från kallbearbetning och andra typer av tillverkning.

Stress kan orsaka sprickor i material, som kan fortplanta sig beroende på de korrosiva jonernas diffusionshastighet. Sprickor som utbreder sig längs strukturer skiljer sig beroende på de pålagda spänningsnivåerna.

Kunskaper.se förklarar spänning

Stress är en viktig orsak till korrosionsskador, såsom sprickor och gropbildning. Detta beror på att de samtidiga effekterna av aggressiv miljö och dragspänning kan resultera i allvarlig korrosion. Med påverkan av varierande spänningsnivåer kan sprickor och andra former av skador framkallas, vilket kan leda till allvarligare skador.

När spänningen paras ihop med en tuff miljö, uppstår korrosion. kan inträffa, först långsamt och sedan växa snabbare. När sprickan fortplantar sig uppstår sprickor, vilket resulterar i totalt komponentfel. För att förhindra att detta inträffar bör val av material som kan begränsa spänningsnivån genomföras redan under konstruktionsfasen.

När en komponent är skadad och visar tecken av korrosion på grund av stress, behandlingar inkluderar:

 • Avlägsnande av nitar
 • Ta bort synliga skador
 • Applicering av dubbleringar
 • Applicering av beläggningar
 • Utvecklingen av nya legeringar kan också bidra till att minska stressnivåerna genom att göra material mer motståndskraftiga mot de skadliga effekterna av korrosion.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?