Vad är stressintensitetsfaktorn (K)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Stressintensitetsfaktor (K)?

Spänningsintensitetsfaktorn (K) används inom området brottmekanik. Den förutsäger spänningsintensitet nära spetsen av en spricka orsakad av en fjärrbelastning eller kvarvarande spänningar.

Storleken på K beror på:

 • Exempelgeometri
 • Sprickans storlek och placering
 • Belastningens storlek
 • Fördelning av belastningen

Spänningsintensitetsfaktorn är en enparameters karaktärisering av sprickspetsspänningsfältet.

Kunskaper.se förklarar spänningsintensitetsfaktor (K)

Följande ekvation beskriver spänningsintensitet:

Där ß beskriver förhållandet mellan grova geometriska egenskaper till stressintensitetsfaktorerna. ß kan vara en funktion av spricklängden såväl som andra geometriska egenskaper. K representerar nominell spänning som är avlägsen från sprickan.

Ovanstående ekvation visar att intensiteten hos spänningsfältet — och därför spänningarna i sprickspetsområdet — är linjärt proportionella mot fjärranlagd spänning och proportionell mot kvadratroten ur halva sprickans längd.

Spänningsintensiteten kan bestämmas av:

 • Finita elementanalys
 • ASTM E1681 standardmetod
 • Viktfunktionsmetod

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?