Vad är strukturell hälsoövervakning (SHM)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder strukturell hälsoövervakning (SHM)?

Strukturell hälsoövervakning är ett verktyg som används för att säkerställa säkerheten och sundheten hos strukturer. Strukturell hälsoövervakning använder ett sortiment av sensorer för att samla in och analysera data som hänför sig till eventuella skador eller försämringar som en struktur kan få under sin livslängd. De data som strukturella hälsoövervakningssystem samlar in kan hjälpa sina användare att undvika strukturella fel.

Kunskaper.se förklarar strukturell hälsoövervakning (SHM)

Många strukturella hälsoövervakningssystem finns tillgängliga. De skiljer sig åt genom kostnad, kvalitet, syfte och teknik. De använder många typer av strukturella hälsoövervakningsenheter och mjukvarusystem för att analysera data som hämtas från enheterna. Typen av strukturell hälsoövervakningssystem som bör användas är specifik för den eller de strukturer som övervakas.

Strukturell hälsoövervakning används på strukturer som broar, skyskrapor, arenor, vind turbiner, fartyg, flygplan och många andra.

Ett välfungerande strukturellt hälsoövervakningssystem kan minska kostnaderna på flera sätt. Ett av de mest uppenbara sätten är att minska risken för ett katastrofalt misslyckande. Ett annat sätt att strukturell hälsoövervakning kan minska kostnaderna är att eliminera behovet av en stor inspektions- och underhållspersonal. Data som samlats in genom strukturell hälsoövervakning kan hjälpa till att undvika onödiga reparationer på grund av osäkerhet om en strukturs hälsa.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?