Vad är superkritisk koldioxid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder superkritisk koldioxid?

Superkritisk koldioxid (CO2) är ett flytande tillstånd av CO 2 där den värms upp och hålls vid eller över dess kritiska temperatur och tryck. I denna superkritiska fas uppvisar CO2 egenskaper och beteenden mellan en vätska och en gas. Speciellt har superkritisk CO2 vätskeliknande densiteter med gasliknande diffusivitet, ytspänning och viskositet.

När CO2 överstiger temperaturer på 87,9°F (31,1°F) C) och utsätts för tryck över 1071 psi (7,39 MPa), går den in i den superkritiska fasen. Denna fas av CO2 används vanligtvis som lösningsmedel i kemiska extraktionsprocesser på grund av dess höga löslighet, låga toxicitet och minimala nettoeffekt på miljön.

Kunskaper.se förklarar superkritisk koldioxid

Superkritisk CO2 används ofta inom olje- och gasindustrin för gasinjektioner under tekniker för förbättrad oljeåtervinning (EOR). Olja kan vanligtvis stanna kvar i reservoaren under vattenöversvämning på grund av bristande kontakt mellan vattnet och oljan. Superkritisk CO2, även om den har låg viskositet, är mycket blandbar med olja och används för att sopa reservoaren efter oljeavlagringar som inte utvinns av vattenöversvämningar.

CO2 gasinjektionstekniker kan ha frätande biverkningar. När superkritisk CO2 reagerar med vatten, kolsyra (H2CO3) bildas. Kolsyra sänker pH i reserven och skapar en miljö som är frätande för metallutrustning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?