Vad är sur korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder sur korrosion?

Sur korrosion förekommer i sten och metaller som har hög salthalt, kemikalier, låg syrehalt och tuffa miljöförhållanden. Sur korrosion är en gradvis förstörelse och förslitning av ett material (t.ex. metall) på grund av sura föreningar som finns i miljön. Syrorna kan vara sådana som kommer från jord, industriell luft, vatten eller giftiga kemikalier som reagerar med materialet de kommer i kontakt med.

Kunskaper.se förklarar sur korrosion

Orsaken till sur korrosion i industriell utrustning beror på en elektrokemisk reaktion. Tre villkor måste finnas:

 • En elektrisk potentialskillnad måste finnas på metallytorna där den sura korrosionen uppstår
 • En avgiftsöverföring måste ske mellan konduktörer
 • En kontinuerlig ledningsbana finns mellan anodiska och katodiska centra
 • En elektrokemisk reaktion är en process i vilka elektroner som strömmar mellan en fast elektrod och ett annat ämne såsom en elektrolyt. Detta flöde utlöser en elektrisk ström genom elektroderna, vilket gör att reaktionen frigör eller absorberar värme.

  Sur korrosion av pannor och ugnar orsakas ibland av kemisk rengöring.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?