Vad är surhet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder surhet?

Surhet är kännetecknet för alla substanser som är sura, som kan göra blått lackmuspapper rött. Surheten i en lösning avgör dess förmåga att bilda en reaktion med olika metaller och baser och att producera salter. De vanligaste frätande medlen kan vara antingen starka baser eller starka syror. Vissa fasta ämnen, vätskor och gaser samt ånga kan ha stark surhet som kan leda till korrosion av ämnen samt kemiska brännskador.

Sura lösningar har normalt pH under 7,0. Ju lägre pH, desto surare är en lösning, vilket också betyder högre vätejonkoncentration.

Kunskaper.se förklarar surhet

Sura ämnen är frätande och kan ha kemiska egenskaper som kan förlänga korrosiviteten när de kommer i kontakt med levande vävnader. Högkoncentrerad svavelsyra är till exempel ett extremt farligt uttorkningsmedel, eftersom det torkar ut kolhydrater och frigör extra värme, vilket leder till termiska och kemiska brännskador.

Andra ämnen med hög surhet är bl.a. salpetersyra, ett starkt medel för oxidation, samt fluorvätesyra, som kan ge toxicitet och vävnadsskada efter absorption.

Hög surhet kan leda till frätande reaktioner inom industrin, t.ex. som i vattenledningar. Vatten med lågt pH som passerar genom rör kan förbättra korrosionsprocessen eftersom surt vatten innehåller överskott av vätejoner. Detta leder till vattenhårdhet och fjällning. Men att mjuka upp vattnet kan vända processen och sakta ner eller mildra korrosionsprocessen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?