Vad är surt regn? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder surt regn?

Surt regn är nederbörd som är mycket surt. Detta innebär att den innehåller höga halter av vätejoner, vilket orsakar dess surhet eller låga pH. Surt regn kan ha skadliga effekter på infrastrukturer samt djur och växter.

Surt regn är också känt som surt nedfall och kan orsaka regnskador på beläggningar.

Kunskaper.se förklarar surt regn

Surt regn består av vattendroppar med ovanligt hög surhet till följd av luftföroreningar. Mer specifikt orsakas det av alltför höga nivåer av kväve- och svavelutsläpp från fordon och industrianläggningar. Surt regn kan också inkludera andra typer av sur nederbörd som snö.

Surt nedfall sker på två sätt:

 • Våt – Detta är en sorts nederbörd som får syror från atmosfären och avsätter dessa på jordens yta.
 • Torr – Förorenande gaser och partiklar fastnar på marken genom rök och damm utan nederbörd. Denna typ är särskilt farlig eftersom nederbörd kan spolas bort i floder, sjöar och vattendrag.
 • Syra regn har flera effekter på konstgjorda och naturliga miljöer. Vattenmiljön påverkas allvarligt eftersom nederbörden faller direkt i den. Avsättning av syror kan få lerjord att frigöra magnesium och aluminium, vilket orsakar mer surhet i de flesta områden. Om pH sjunker under 4,8 riskerar djur och växter att dö.

  Surt regn kan påverka konst, arkitektur och annan infrastruktur med dess förmåga att orsaka korrosion på material. I själva verket kan surt regn korrodera fordon, moderna byggnader, stålbroar, rör under och ovan jord och många andra föremål också.

  För att förhindra dessa negativa effekter görs olika ansträngningar utförs för att kontrollera utsläppen av kväve och svavel till miljön.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?