Vad är svaveldioxid (SO2)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder svaveldioxid (SO2)?

Svaveldioxid (kemisk formel SO2) är en färglös gas med en stark, stickande lukt. Det är mycket reaktivt och kan kombineras med andra föreningar för att bilda giftiga produkter såsom svavelsyra och svavelsyra. Den stora majoriteten (närmare 99 %) av svaveldioxiden kommer från mänsklig aktivitet, särskilt industriell verksamhet som bearbetar material som innehåller svavel. Svaveldioxid kan bidra till korrosionsprocessen.

Kunskaper.se förklarar Svaveldioxid (SO2)

Svaveldioxid är känt för sin aggressivitet mot stål och andra metallegeringar. Även om föreningen i sin rena form inte reagerar starkt med metall, kan den vara mycket frätande när den utsätts för atmosfären. När svaveldioxid reagerar med fukt (vatten) och syre bildas svavelsyra.

Denna sura förening är mycket frätande och kan resultera i en accelererad försämring av stålinfrastruktur. Sulfatjonerna som bildas på ytan av fuktskiktet anses vara den främsta bidragsgivaren till accelererad korrosion på metalliska ytor.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?