Vad är svetsbarhet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder svetsbarhet?

Svetsbarhet är förmågan hos vilket material (vanligtvis metaller och dess legeringar) att svetsa med liknande material. Många metaller och termoplaster kan svetsas samman för att tillverka ett slutligt material som krävs vidare i tillverkningsprocessen eller någon annan industriell process.

Svetsbarhet kan också kallas sammanfogning.

Kunskaper.se förklarar svetsbarhet

Svetsbarheten av något material hjälper till att avgöra vilken svetsprocess som är lämplig för det materialet och hjälper också till inspektionen av den slutliga svetskvaliteten.

Svetsning är en tillverkningsprocess där metaller och termoplaster sammanfogas med liknande material (dvs metall kan sammanfogas med metall, termoplast med termoplast) genom att orsaka koalescens.

Svetsning skapar en stark permanent fog och svetsprocessen används i många industrisektorer, inklusive flyg-, bil-, varvs-, bygg- och stålindustrin.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?