Vad är svetsning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder svetsning?

Svetsning är en process för sammanfogning av material. Svetsning innebär att tillföra tillräckligt med energi till materialen så att de kan smälta samman. Detta kan ske med eller utan användning av ett fyllnadsmaterial och med eller utan användning av tryck.

Kunskaper.se Explains Svetsning

Uppvärmning av material till deras svetstemperatur har ofta en effekt på deras mekaniska egenskaper och deras förmåga att motstå korrosion. Man måste se till att en svetsfog på ett tillfredsställande sätt uppfyller de krav som ställs på den.

Det finns många olika metoder för att svetsa ihop olika typer av material, inklusive:

  • Syre-bränslegasblandningar
  • Elektriska ljusbågar
  • Elektriskt motstånd

Ofta används ädelgaser som argon eller helium för att skydda det uppvärmda materialet från atmosfären under svetsning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?