Vad är syftet med faktoranalys?

Faktoranalys är en statistisk datareduktion och analysteknik som strävar efter att förklara korrelationer mellan flera utfall som ett resultat av en eller flera underliggande förklaringar, eller faktorer. Tekniken involverar datareduktion, eftersom den försöker representera en uppsättning variabler med ett mindre antal.

Funktion

Faktoranalysförsök att upptäcka de oförklarade faktorerna som påverkar samvariationen mellan flera observationer. Dessa faktorer representerar underliggande begrepp som inte kan mätas adekvat med en enda variabel. Till exempel kan olika mått på politiska attityder påverkas av en eller flera bakomliggande faktorer.

Signifikans

Faktoranalys är särskilt populärt inom enkätforskning, där svar på varje fråga representerar ett resultat. Eftersom flera frågor ofta är relaterade kan underliggande faktorer påverka ämnessvaren.

Överväganden

Eftersom syftet med faktoranalys är att avslöja underliggande faktorer som förklarar korrelationer mellan flera utfall , är det viktigt att de studerade variablerna är åtminstone något korrelerade; annars är faktoranalys inte en lämplig analysteknik.

Varning

Faktoranalys kräver användning av en dator, vanligtvis med ett statistiskt program, såsom SAS eller SPSS. Kalkylarksprogrammet Excel kan inte utföra faktoranalys utan ett program som utökar sina statistiska möjligheter.

Förebyggande/lösning

Ett program som gör det möjligt för Excel att utföra mer komplexa statistiska analyser, såsom faktoranalys, är XLStat, som kan köpas online.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg