Vad är Taber Abrasion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Taber Abrasion?

Taber Abrasion är en metod som används för att bestämma ett materials förmåga att motstå slitage. Taber-nötning utvärderas med hjälp av ett så kallat Taber-nötningstest eller Tabor-nötning. Taber abrasion använder två slipskivor som materialet som utvärderas roteras under en given tid och under en given belastning.

Taber abrasion testet utförs på belagda material eftersom om en beläggning tillåts slitas bort kommer basmaterialet att exponeras för omgivningen och leda till för tidigt brott på grund av korrosion.

Kunskaper.se förklarar Taber Abrasion

Tabernötning uppfanns av Taber Industries. Sedan dess uppfinning har det blivit en av de mest framträdande formerna för att testa materials slitstyrka. För att utföra ett Taber-nötningstest laddas ett materialprov i en Taber Abraser-maskin. Taber Abraser har två slipskivor som sänks ned på materialet under konstant belastning under en viss tid. Efter att Taber Abraser har slutfört sin cykel, utvärderas materialet som testas genom att bestämma mängden vikt som förlorats kontra testtiden och den pålagda belastningen.

Många olika material kan utvärderas av Tabernötning. Tabernötning kan användas för att utvärdera basmetaller, keramik, polymerer och tyger. Tabernötningstester utförs ofta på beläggningsmaterial.

Ett exempel är en rörledning som är nedgrävd i marken. Rörledningens beläggning testas för att säkerställa att den kan motstå slitaget som skapas av jorden och andra markmaterial som skiftar runt den.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?